Aanvraag tot het bekomen van een tussenkomst in de kosten voor opvang van kinderen tot 12 jaar

Persoonlijke gegevens werknemer

Adres werknemer

Straat
Nr
Bus

Bankgegevens aanvrager (= onderneming in Paritair Comité 201)

Gegevens werkgever


(9 numerieke posities)

Gegevens ouderbijdrage

Kind en gezin

Erkenningnummer*

Gegevens kindRijksregisternr kind*
*: Verplicht in te vullen