Contact

Fonds voor bestaanszekerheid
voor de Bedienden en
de Zelfstandige Kleinhandel

Opgericht bij Koninklijk besluit
van 17 april 1992

Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel. 02 212 26 32
info@sociaalfonds201.be