Premies risicogroepen

Als werkgever krijg je financiële steun als je werknemers uit de risicogroepen aanwerft. Zelfs wanneer het om een deeltijds contract gaat (minimum halftijds of 19u/week).

De werkgever ontvangt een forfaitaire premie indien hij een bediende aanneemt, die tot de zogenaamde risicogroepen behoort.

De gewone premie is forfaitair vastgesteld op maximaal 1240 euro voor iedere voltijdse aanwerving (werknemers die 26 jaar of ouder zijn). De premie voor de aanwerving van werknemers die jonger zijn dan 26 jaar (de zogenaamde ‘jongerenpremie’) bedraagt vanaf juli 2017 2500 euro (eerder 1860 euro). 

De aanvraag van de gewone premie (vanaf 26 jaar – 1240 euro) moet uiterlijk 12 maanden na de aanwerving ingediend worden om ontvankelijk te zijn. Voor de ‘jongerenpremies’ (<26 jaar – 2500 euro) is dat uiterlijk 18 maanden na de aanwerving.

lees verder

Premies verhoging arbeidsuren

Tewerkstelling van deeltijdse werknemers

De werkgevers kunnen aanspraak maken op een premie wanneer ze de arbeidsduur van deeltijdse werknemers verhogen.

Indien je als werkgever het aantal arbeidsuren van een deeltijdse werknemer verhoogt met minimaal 5 werkuren per week kun je genieten van een premie die forfaitair is vastgesteld op 75 euro per meer gewerkt uur. Deze premie bedraagt minimum 375 euro en maximum 1500 euro. Deze premie is eenmalig.

De betrokken bediende moet voorheen tewerkgesteld zijn in de onderneming met een contract van onbepaalde duur en een wekelijkse arbeidsduur van minimaal 13 uur.

De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk 9 maanden nadat de werkgever de arbeidsduur van de deeltijdse werknemer heeft verhoogd.
 

lees verder