Tijdskrediet

Tijdskrediet:

Bedienden vanaf 55 jaar die gebruik maken van het recht op 1/5 loopbaanvermindering, kunnen aanspraak maken op een premie van 25 euro per maand. Het Sociaal Fonds N° 201 betaalt de premie uit na ontvangst van de officiële aanvraag.

lees verder

Kinderopvang

Alleen voor kinderen tot drie jaar. Minimaal één trimester met minimum 65u/ opvang in het (kalender)jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Opvang in erkende kinderkribbe, peutertuin of onthaalmoeder. De opvang vond plaats of begon in het voorgaande jaar.

lees verder

Buitenschoolse opvang

Geldt alleen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Minimaal één trimester met minimum 65u/ opvang in het (kalender)jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Opvang in erkende kinderkribbe, peutertuin of onthaalmoeder. Eveneens vakantiekampen en -stages op voorwaarde dat er een fiscaal attest inzake kinderopvang afgeleverd wordt. De opvang vond plaats of begon in het voorgaande jaar.

lees verder

Ziek kind

Gelukkig is er nu een netwerk voor thuisopvang van zieke kinderen van werknemers in de zelfstandige kleinhandel in bijna alle regio's van het land.

lees verder