PREMIES VOOR EEN STUDENT DUAAL LEREN

PREMIES VOOR EEN STUDENT DUAAL LEREN

In het kader van de sectorconvenant afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector Zelfstandige kleinhandel (PC 201 en PC 202.01) staan we in voor Duaal Leren binnen de sector.
Bij Duaal Leren verwerft de leerling competenties op de werkvloer, wat een goede match tussen leerling en werkplek cruciaal maakt.
Duaal Leren biedt de onderneming heel wat voordelen:

  • De kans om (jong) talent binnen te halen en zo potentiële medewerkers te vinden
  • Inspelen op veranderende noden en up-to-date blijven
  • Versterken van de leercultuur binnen de onderneming én van de competenties van de eigen medewerkers (zoals de mentoren)

Om de opleiding goed te kunnen afronden, is een kwaliteitsvolle werkplek belangrijk. Hier komt de mentor in beeld, die instaat voor de opleiding en begeleiding van de leerling tijdens de stage.

Sinds 1 september 2019 is het volgen van een mentoropleiding verplicht.
Hiervoor werken we samen met PMO, een gemandateerde opleidingsverstrekker, die de opleiding ‘Mentorship’ aanbiedt.

De opleiding geniet een voordelig tarief dankzij de tussenkomst van subsidies.

Meer informatie kan u vinden op PMOfiche mentorship - PMO - Personeels- en Management opleidingen voor retail (pmocvba.be).

Voor meer specifieke informatie omtrent Duaal leren, gelieve contact op te nemen met onze sectorconsulenten.
Zoekt u als onderneming een school in uw buurt, neem hier een kijkje: https://lesplaatsen.werkplekduaal.be/

Voor vragen omtrent duaal leren en mentorship in de Voedingshandel (PC 119) en Detailhandel (PC 202, 311 en 312), meer informatie op  Commerce Training.

Mocht u ontevreden zijn over een bepaald aspect binnen uw ervaring met duaal leren, gelieve hier onze procedure te raadplegen.