Buitenschoolse opvang

Premies Buitenschoolse en flexibele opvang

  • Geldt alleen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
  • Minimaal één trimester met minimum 65u/ opvang in het (kalender)jaar waarop de aanvraag betrekking heeft
  • Opvang in erkende kinderkribbe, peutertuin of onthaalmoeder. Eveneens vakantiestages en -kampen op voorwaarde dat er een fiscaal attest inzake kinderopvang afgeleverd wordt
  • De opvang vond plaats of begon in het voorgaande jaar.

circulaire met de voorwaarden

aanvraagformulier (PDF)

Online registratieformulier