Premies verhoging arbeidsuren

Hoe aanvragen?

De werkgever kan de premie rechtstreeks aanvragen bij het secretariaat van het Sociaal Fonds N° 201, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel. De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk 9 maanden nadat hij de arbeidsduur van de deeltijdse werknemer heeft verhoogd.

Bij de aanvraag voegt hij een kopie van de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 
circulaire met de voorwaarden
aanvraagformulier (PDF)
Online registratieformulier