Premies risicogroepen

Werknemers uit risicogroepen:
Als werkgever krijg je financiële steun als je werknemers uit de risicogroepen aanwerft. Zelfs wanneer het om een deeltijds contract gaat. Natuurlijk passen we de premie aan in functie van het aantal arbeidsuren, met een minimum van 19 uur per week. De premie is forfaitair vastgesteld op 1240 euro voor iedere voltijdse aanwerving.

Aan welke voorwaarden moet je als werkgever voldoen?
Je hebt een bediende aangenomen met een contract voor onbepaalde duur en voor minstens 19 uur per week.
De bediende moet komen uit één van de risicogroepen.

De bediende is ondertussen al 7 maanden aan het werk in je zaak en aangeworven in het betrokken jaar.

Alle voorwaarden vervuld? Dan krijg je als werkgever de premie op het einde van het semester uitbetaald.

Documenten:

Online registratieformulier