Premies risicogroepen

Werknemers uit risicogroepen:

Als werkgever krijg je financiële steun als je werknemers uit de risicogroepen aanwerft. Zelfs wanneer het om een deeltijds contract gaat. Natuurlijk passen we de premie aan in functie van het aantal arbeidsuren, met een minimum van een halftijdse tewerkstelling (19 uur per week). De gewone premie (werknemers van 26 jaar of ouder) is forfaitair vastgesteld op 1240 euro voor iedere voltijdse aanwerving. Voor de aanwervingen van werknemers die jonger zijn dan 26 jaar (de ‘jongerenpremie’) en die zijn gebeurd na juli 2017, geldt een verhoogde premie van 2500 euro voor iedere voltijdse aanwerving (eerder 1860 euro).

Aan welke voorwaarden moet je als werkgever voldoen?

Voor de aanwerving van een werknemer van 26 jaar of ouder (gewone premie 1240 euro):

  • Je hebt een bediende aangenomen met een contract voor onbepaalde duur
  • Indien deeltijds, dan geldt minimaal een halftijds contract (19 uur per week).
  • De bediende moet komen uit één van de risicogroepen.
  • De bediende is ondertussen al 7 maanden aan het werk in je zaak

Alle voorwaarden vervuld? Let op: je hebt als werkgever maximaal 12 maanden na de aanwerving de tijd om de premie aan te vragen!

Voor de aanwerving van een werknemer van jonger dan 26 jaar (‘jongerenpremie’ 2500 euro):

  • Je hebt een bediende aangenomen met een contract voor onbepaalde of bepaalde duur
  • Indien deeltijds, dan geldt minimaal een halftijds contract (19 uur per week).
  • De bediende moet komen uit één van de risicogroepen.
  • De bediende is ondertussen al 12 maanden aan het werk in je zaak

Alle voorwaarden vervuld? Let op: je hebt als werkgever maximaal 18 maanden na de aanwerving de tijd om de ‘jongerenpremie’ aan te vragen!

Documenten:

Online registratieformulier