Premies

Voordelen voor werknemer

Kinderopvang

Zowel voor kinderopvang tijdens de schooluren (0-3j) als buitenschoolse opvang (2,5-12j) maakt Sociaal Fonds N° 201 het kostenplaatje een flink stuk kleiner.

Zo betalen we voor de opvang van uw kind tussen 0 en 12 jaar € 130 per kwartaal of maximaal 520 euro per (kalender)jaar. (in verhouding tot het aantal trimesters van minimum 65u opvang in het betrokken jaar)

Tijdskrediet:

Bedienden vanaf 55 jaar die gebruik maken van het recht op 1/5 loopbaanvermindering, kunnen aanspraak maken op een premie van 25 euro per maand. Het Sociaal Fonds N° 201 betaalt de premie uit na ontvangst van de officiële aanvraag.

Premies voor kinderopvang

Voor de door ‘Kind & Gezin’ erkende kinderopvang tussen de 0 en 12 jaar betaalt het Fonds de gemaakte kosten aan de rechthebbende ouders terug met een maximum €780 per jaar.

lees verder

Premies voor werknemers rond ‘landingsbanen’

In ondernemingen vanaf 11 werknemers krijgen de oudere bedienden, die reeds een RVA uitkering genieten in het kader van de zogenaamde ‘landingsbanen’ (1/5 tijdkrediet of loopbaanvermindering), van het Fonds een aanvullende premie van €25 euro per maand.

Let op: de federale regering besliste dat vanaf 1/1/2019 de leeftijd hiervoor wordt verhoogd van 55 tot 60 jaar! De bedienden vanaf 55 jaar, die nu reeds de RVA uitkering genieten, blijven ook de aanvullende premie ontvangen tot ze de onderneming verlaten.

lees verder

Premies voor werkgevers

Werkgevers in de zelfstandige kleinhandel krijgen natuurlijk ook directe steun. Via het premiestelsel bijvoorbeeld.

Werknemers uit risicogroepen:
Als werkgever krijg je financiële steun als je werknemers uit de risicogroepen aanwerft. Zelfs wanneer het om een deeltijds contract gaat. Natuurlijk passen we de premie aan in functie van het aantal arbeidsuren, met een minimum van 19 uur per week. De premie is forfaitair vastgesteld op 1240 euro voor iedere voltijdse aanwerving.
 
Optrekken arbeidsuren van deeltijds werkende bedienden
Indien je als werkgever het aantal arbeidsuren van een deeltijdse werknemer verhoogt met minimaal 5 werkuren per week kun je genieten van een premie die forfaitair is vastgesteld op 75 euro per meer gewerkt uur. Deze premie bedraagt minimum 375 euro en maximum 1500 euro.
Deze premie is eenmalig. De betrokken bediende moet tewerkgesteld zijn in de onderneming met een contract van onbepaalde duur en een wekelijkse arbeidsduur van minimaal 13 uur.

Premies voor de tewerkstelling van iemand uit de ‘risicogroepen’

Het Sociaal Fonds voorziet 2 soorten éénmalige en forfaitaire tewerkstellingspremies:

  • de ‘gewone tewerkstellingspremie’ (voor voltijdse aanwerving €1.240)
  • de ‘jongerenpremie’ (<26 jaar; voor voltijdse aanwerving €2.500).

Voor een deeltijds contract wordt de premie aangepast in functie van het aantal arbeidsuren.

lees verder

Premies voor het verhogen van het aantal arbeidsuren van deeltijds bedienden

Je geniet als werkgever een premie van €75 per meer gewerkt uur als je het aantal arbeidsuren van een deeltijdse winkelbediende verhoogt.

lees verder