Premies

Voordelen voor werknemer

Kinderopvang

Zowel voor kinderopvang tijdens de schooluren (0-3j) als buitenschoolse opvang (2,5-12j) maakt Sociaal Fonds N° 201 het kostenplaatje een flink stuk kleiner.

Zo betalen we voor de opvang van uw kind tussen 0 en 12 jaar € 130 per kwartaal of maximaal 520 euro per (kalender)jaar. (in verhouding tot het aantal trimesters van minimum 65u opvang in het betrokken jaar)

Tijdskrediet:

Bedienden vanaf 55 jaar die gebruik maken van het recht op 1/5 loopbaanvermindering, kunnen aanspraak maken op een premie van 25 euro per maand. Het Sociaal Fonds N° 201 betaalt de premie uit na ontvangst van de officiële aanvraag.

Tijdskrediet

Tijdskrediet:

Bedienden vanaf 55 jaar die gebruik maken van het recht op 1/5 loopbaanvermindering, kunnen aanspraak maken op een premie van 25 euro per maand. Het Sociaal Fonds N° 201 betaalt de premie uit na ontvangst van de officiële aanvraag.

lees verder

Kinderopvang

Alleen voor kinderen tot drie jaar. Minimaal één trimester met minimum 65u/ opvang in het (kalender)jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Opvang in erkende kinderkribbe, peutertuin of onthaalmoeder. De opvang vond plaats of begon in het voorgaande jaar.

lees verder

Buitenschoolse opvang

Geldt alleen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Minimaal één trimester met minimum 65u/ opvang in het (kalender)jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Opvang in erkende kinderkribbe, peutertuin of onthaalmoeder. Eveneens vakantiekampen en -stages op voorwaarde dat er een fiscaal attest inzake kinderopvang afgeleverd wordt. De opvang vond plaats of begon in het voorgaande jaar.

lees verder

Ziek kind

Gelukkig is er nu een netwerk voor thuisopvang van zieke kinderen van werknemers in de zelfstandige kleinhandel in bijna alle regio's van het land.

lees verder

Premies voor werkgevers

Werkgevers in de zelfstandige kleinhandel krijgen natuurlijk ook directe steun. Via het premiestelsel bijvoorbeeld.

Werknemers uit risicogroepen:
Als werkgever krijg je financiële steun als je werknemers uit de risicogroepen aanwerft. Zelfs wanneer het om een deeltijds contract gaat. Natuurlijk passen we de premie aan in functie van het aantal arbeidsuren, met een minimum van 19 uur per week. De premie is forfaitair vastgesteld op 1240 euro voor iedere voltijdse aanwerving.
 
Optrekken arbeidsuren van deeltijds werkende bedienden
Indien je als werkgever het aantal arbeidsuren van een deeltijdse werknemer verhoogt met minimaal 5 werkuren per week kun je genieten van een premie die forfaitair is vastgesteld op 75 euro per meer gewerkt uur. Deze premie bedraagt minimum 375 euro en maximum 1500 euro.
Deze premie is eenmalig. De betrokken bediende moet tewerkgesteld zijn in de onderneming met een contract van onbepaalde duur en een wekelijkse arbeidsduur van minimaal 13 uur.

Premies risicogroepen

Als werkgever krijg je financiële steun als je werknemers uit de risicogroepen aanwerft. Zelfs wanneer het om een deeltijds contract gaat (minimum halftijds of 19u/week).

De werkgever ontvangt een forfaitaire premie indien hij een bediende aanneemt, die tot de zogenaamde risicogroepen behoort.

De gewone premie is forfaitair vastgesteld op maximaal 1240 euro voor iedere voltijdse aanwerving (werknemers die 26 jaar of ouder zijn). De premie voor de aanwerving van werknemers die jonger zijn dan 26 jaar (de zogenaamde ‘jongerenpremie’) bedraagt vanaf juli 2017 2500 euro (eerder 1860 euro). 

De aanvraag van de gewone premie (vanaf 26 jaar – 1240 euro) moet uiterlijk 12 maanden na de aanwerving ingediend worden om ontvankelijk te zijn. Voor de ‘jongerenpremies’ (<26 jaar – 2500 euro) is dat uiterlijk 18 maanden na de aanwerving.

lees verder

Premies verhoging arbeidsuren

Tewerkstelling van deeltijdse werknemers

De werkgevers kunnen aanspraak maken op een premie wanneer ze de arbeidsduur van deeltijdse werknemers verhogen.

Indien je als werkgever het aantal arbeidsuren van een deeltijdse werknemer verhoogt met minimaal 5 werkuren per week kun je genieten van een premie die forfaitair is vastgesteld op 75 euro per meer gewerkt uur. Deze premie bedraagt minimum 375 euro en maximum 1500 euro. Deze premie is eenmalig.

De betrokken bediende moet voorheen tewerkgesteld zijn in de onderneming met een contract van onbepaalde duur en een wekelijkse arbeidsduur van minimaal 13 uur.

De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk 9 maanden nadat de werkgever de arbeidsduur van de deeltijdse werknemer heeft verhoogd.
 

lees verder