Faq

Wat doet Sociaal Fonds N° 201?

Het Sociaal Fonds N° 201 is er voor de bestaanszekerheid van de bedienden in de zelfstandige kleinhandel. Concreet kun je bij het Sociaal Fonds N° 201 terecht voor het aanvragen van premies. Zo zijn er premies voor werkgevers die werknemers uit de zogenaamde risicogroepen aanwerven, maar er zijn bijvoorbeeld ook premies voor werknemers die gebruik willen maken van kinderopvang.
 

Wat is Sociaal Fonds N° 201?

Sociaal Fonds N° 201 is opgericht binnen het paritair comité 201 uit de zelfstandige kleinhandel. Het bestaat uit een secretariaat en een raad van bestuur met een vertegenwoordiging van de werkgevers- en de werknemersorganisaties.

Heb ik recht op de tussenkomst?

De tussenkomst is bedoeld voor bedienden. Je kan altijd een aanvraag indienen.
 

Wie kan er terecht bij Sociaal Fonds N° 201?

Zowel werkgevers als werknemers uit de zelfstandige kleinhandel zijn welkom bij het Sociaal Fonds N° 201. Zolang ze maar deel uitmaken van het paritair comité 201.

Voor meer inlichtingen kun je contact opnemen met Stefan Van Grunderbeeck
op het nummer 02 212 26 32
of e-mail: info@sociaalfonds201.be